Olen mikkeliläinen yrittäjä, jolla on pitkä käytännön työkokemus yhteistyöstä yritysten ja erilaisten työyhteisöjen kanssa Etelä-Savossa ja muualla Suomessa. Olen vuosien varrella ollut mukana lukuisissa yrityskohtaisissa kehittämis- ja muutosprosesseista työskennellessäni koulutuspäällikkönä Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksessa.

Elämänkokemus ja pitkä työura ovat antaneet minulle viisautta ja ymmärrystä työelämästä, työyhteisöistä ja ihmisestä. Jokainen työntekijä on tärkeä ja aina oman työpaikkansa edustaja ulospäin. Jokainen meistä tarvitsee arvostusta ja on ansainnut hyvää johtamista. Haluan tukea omalla työlläni sekä työntekijöitä että esimiehiä jaksamaan paremmin omassa työssään. Se on kaikkien etu. Esimiesryhmien ohjaaminen ja oma esimieskokemukseni ovat antaneet käytännön perspektiiviä esimiestyön arjen haasteisiin.

Kaikelle uudelle uteliaan luonteeni ansiosta olen opiskellut vuosien varrella työn ohessa. Oma polkuni on koko elämäni ajan ollut auttamisen halu ja olen halunnut hankkia siihen ammatillisia työkaluja. Kouluttauduin ensin työnohjaajaksi, ja sen jälkeen psykoterapeutiksi. Molemmat koulutukset pohjautuvat ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Siinä työskentelyn lähtökohtana on myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita.

Koulutus

Kasvatustieteiden maisteri (1984) pääaine kasvatustiede, sivuaineet: yhteiskuntapolitiikka, erityispedagogiikka ja tilastotiede, Jyväskylän yliopisto

Täydennyskoulutus

Sertifioitu Peili™ käyttäytymisprofiilin kouluttaja, Oy Integro Finland Ab
Psykoterapeutti ET
(Valvira 2011)
Ratkaisukeskeinen erityistason psykoterapiakoulutus (60 op), 2011 Lyhytterapiainstituutti, Helsinki
Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus(40 ov), 2006 Debaatti, Pohdin, Mikkeli

Jäsenyydet

- Suomen työnohjaajat ry (STOry)
- Mikkelin seudun hyvinvointiyrittäjät ry
- Mikkelin Yrittäjänaiset
- Suomen Yrittäjät